Llanberis Guides

Tywyswyr Mynydd Llanberis . Canolfan tywyswyr mynydd yw hon sydd wedi ei leoli yn y pentref wrth droed yr Wyddfa, ar ochr ogleddol Parc Cenedlaethol Eryri.

Llanberis yw canolbwynt dringo a mynydda Gogledd Cymru. Mae’r pantry yn enwog am ei siopau gweithgarreddau awyr agored, ei gaffis i fynyddwyr a’i awyrgylch mynydda cynhyrfus, heb son am y ffaith ei fod mor agos at brif greigiau a mynyddoed yn yr ardal. Dyma’r safle gorau ar gyfer dringo creigiau, mynydda a cherdded mynyddoed drwy’r flywyddyn ym Mhrydain, ac oherwydd hyn nid yw’n synod fod gan Llanberis draddodiad mynydda hanesyddol a lliwgar sy’n ymestyn dros 100 mlynedd.

Tywyswyr Mynydd wedi’u leoli yn Eryri

Beth allwn ni ei gynnig i chi

Rydym yn arbenigo men arwain, dysgu a hyfforddi yn y mynyddoed ar bob lefel, yn cynnwys cerdded mynyddoed, dringo creigiau ar gyfer pob lefel a sgramblo a rhaffau i gerddwyr antirus. Gallwn hyfforddi pobl ar gyfer sgiliau mynydda cyffredinol megis ymwybyddiaeth o gwympfeydd eira, achub gyda rhaffau a pharatoi ar gyfer dringo alpaidd. Mae’n bosibl rhoi arweniad neu gyfarwyddyd ar gyfer rhew ac eira bob tro y bydd amodau yn caniatau yn ystod misoedd y gaeaf. Gallwn hefyd gynnig cyngor a gwybodaeth i gerddwyr a dringwyr sy’n ymweld a’r ardal.

Mae Libby a Ric yn siarad ychydig o Gymraeg, ond os hoffech chi hyfforddwr sy’n siarad Cymraeg, gofynnwch a byddwn yn ceisio ei drefnu.

Cipolwg….

Sgramblo

 

Dringo Creigiau

 

Dringo Alpaidd / Dringo Rhew ac Eira

Arweiniad Proffesiynol heb golli’r ysbryd amatur ar gyfer antur …

Pwy yw Llanberis Guides

Mae tywyswyr mynydd gyda chymhwyster rhyngwladol IFMGA yn gofalu am Llanberis Guides, Libby Peter a Ric Potter, sydd wedi bod yn arwain yn yr ardal ers 1990. Mae gan Ric a Libby hefyd gymhwyster WMCI a’u profiadau yn amyrwio o glofeini sydd at fynydda uchel, tywys yn yr Alpau a phopeth arall.

Bydd gan dryswyr eraill sy’n gweithio gyda Llanberis Guides y cymwysterau cenedlaethol priodol, ond, yn bwysicach fyth, byddant yn ddringwyr a mynyddwyr lleol gyda gwybodaeth drylwyr o’r ardal a phroffesiynoldeb diffwdan.

Ric Potter

Libby Peter

Am beth ydych chi’n aros?